wordpress
http://biareview.com/
thành lập doanh nghiệp
tư vấn luật
đào tạo kế toán
dịch vụ kế toánbị điện tiết tử sắc tán lạc bao bọc bên trong.
Tuy nhiên Saer Jia rất nhanh phát hiện ra sai lầm, quanh người cốt long tựa hồ có một lực trường hình cầu vô hình, uy lực cường lạc của lôi thuật bị bài xích ra bên ngoài lực trường, mà trung tâm lực trường là một cánh tay, chính là cánh tay của khủng bố kỵ sĩ kia. Lực trường dần hoá thành một bàn tay khổng lồ, đem tử sắc lôi điện nắm trong lòng bàn tay, sau đó lại lớn thêm nữa, lôi điện thuật cường lực không ngờ hoá thành hư vô.
Sắc mặt Saer Jia đột nhiên tái đi, không phải chỉ vì cảm thấy thực lực khủng bố kỵ sĩ không kém hơn so với thực lực cường đại